Lärandets baksidor

God morgon,

I relation till lärandet finns det få saker som ger mig samma rus. Jag älskar verkligen mitt jobb och jag älskar än mer mina studier och vad de leder mig till. När jag arbetar här så blir jag en bättre människa. Mötena med mina elever får mig att förstå världen bättre. Alla som jag får en chans att arbeta med utgår jag från kan förbättra sitt liv och sin omgivning med hjälp av sin nya kunskap.

Trots detta finns det självklart också de tillfällen då lärandets baksidor synliggörs och skapar ett enormt obehag. Att arbeta med människor är inte enbart en fröjd. Människor är inte statiska, därmed är situationer mellan dem heller inte det.

Igår hade jag en konflikt mellan mig och en elev som jag inte är lärare för. Händelsen tog inte mer än några minuter men den lämnade mig med en blandad känsla av ledsenhet och ilska. Vad som hände och omständigheterna är inte relevanta. Det som är viktigt att prata om är dock hur, som lärare, man måste hantera situationer som spontant dyker upp och som kan kännas hotfulla. Utöver det gäller det att ha rätt verktyg för att kunna bearbeta situationen i efterhand eftersom läraren måste komma tillbaka till samma miljö som eleven den haft en konflikt med.

Rektorn är den första som ska bli kontaktad efter att en konflikt eller annan typ av allvarlig situation har inträffat. Vidare är det, beroende på situationen, upp till rektorn att hantera efterföljderna och som ska se till att läraren får det stöd som behövs. En anmälan av tillbud görs också vid behov. Det är en flersidig blankett som fylls i av dels av läraren, dels av läraren tillsammans med rektorn eller chef. Blanketten hjälper läraren från ett byråkratiskt perspektiv, men inte emotionellt.

Händelsen är över och därför går jag vidare. Det som var positivt i denna situation var hur min klass visade stor omtänksamhet och sympati och frågade mig hur jag mådde, trots att vi inte diskuterade händelsen och jag inte berättade om omständigheterna kring det efteråt. De brydde sig verkligen och ville bjuda mig på godis (haha).

Än en gång dras jag tillbaka till passionen för läraryrket. Hur relationen mellan lärare och elev aldrig tar slut vid enbart lärandet i sig. Det händer så mycket mer i ett klassrum. Historier berättas, samtal uppstår. Relationer skapas och band som inte bryts byggs upp.

Det är vackert och snårigt, men det är värt det. Varje dag är det värt det.

Här är en TED talk på en av de mest inspirerande lärarna för mig. / Here is a TED talk of one of my biggest teacher idols.


Good morning,

Compared to teaching, few things give me the same excitement as teaching. I really do love my job, and I love my studies and where that is taking me. When I work here I feel I am becoming a better person. The interactions with my students makes me understand the world better. I am counting on that every person I have the chance to work with will be able to better their own lives and the circumstances surrounding their lives, with the help of new knowledge.

There are, of course, situations where the disadvantages of working as a teacher become visible, creating a discomfort for the teacher. Working with people is not always easy or a joy. Humans are not static, neither are situations between them.

A conflict between me and a student from another class, happened yesterday during my lesson. The whole thing lasted only a couple of minutes, but left me with mixed emotions of sadness and anger. What happened and the circumstances are not relevant. However, it is important to talk about how, as teachers, we need to handle situations that appear out of the blue and that might feel threatening. Furthermore, it is of great importance to be prepared with the right tools in order for the situation to be stabilized, because at the end of the day, the teacher needs to come back to the same surroundings where the conflict took place, and not to forget, where the student is also studying.

The principle is the first person that needs to be involved after a conflict or other type of serious situation has happened in school. Depending on the situation, it is up to the principle to decide how the aftermath should be handled. It is also important to make sure the teacher will receive the right type of support needed. Normally the teacher fills in a form which explains the incident. Part of the form is written with the help of the principal. A pure formality that supports the teacher bureaucratically, but not emotionally.

The situation is over and I am moving on. The positive effects of this whole situation was how incredibly thoughtful and sympathetic my students were, although we did not discuss the situation and I did not tell them anything of the circumstances surrounding this particular event. They asked me how I was feeling and also offered me candy (haha).

Once again I am drawn to the passion I feel for this profession. How the relationship between teachers and students are so much more than just teaching-learning. So many things happen in a classroom. Stories are told, discussions arise. Relationships are created and bonds between people are strong and will not break.

It is beautiful and tricky. But it is so worth it. Every day it is worth it.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s